Dàn lạnh Meluck DJ20

Liên hệ

  • Thông số kỹ thuật Dàn lạnh DJ20/503A
Model
Capacity (KW) DT=7K t=-32℃
Air Flowm (m3/h)
Air Throwm (m)
Fan Input (W)
Defrosting (KW)
Overall size(mm)
Pipedia
R22
R404
Coil
Rever
A
B
C
D
liquid
gas
DJ20/503A
20
21
18000
15
1500
18
3
2704
595
665
502
Ø22
Ø42

Mọi thông tin mua hàng liên hệ:

Công ty ĐIỆN LẠNH XUÂN PHÚC

Địa chỉ: Thôn Thượng- Cửu Cao- văn Giang – Hưng yên

SĐT: 0365.265.666

Web: https://dienlanhxuanphuc.com/

Mô tả

  • Thông số kỹ thuật Dàn lạnh DJ20/503A
Model
Capacity (KW) DT=7K t=-32℃
Air Flowm (m3/h)
Air Throwm (m)
Fan Input (W)
Defrosting (KW)
Overall size(mm)
Pipedia
R22
R404
Coil
Rever
A
B
C
D
liquid
gas
DJ20/503A
20
21
18000
15
1500
18
3
2704
595
665
502
Ø22
Ø42